Projektowanie linii technologicznych

Działająca na polskim rynku od kilkunastu lat firma Promech świadczy usługi w zakresie modernizacji i budowy od podstaw maszyn i linii produkcyjnych. Mając na uwadze indywidualne potrzeby oraz praktykę zawodową klienta, jesteśmy gotowi we współpracy z nim zaprojektować nowe linie technologiczne dające gwarancję znacznego zwiększenia wydajności i efektowności procesów produkcji. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą charakteryzującą się niezbędną wiedzą merytoryczną oraz nabytym przez lata doświadczeniem. Projektujemy i budujemy pojedyncze maszyny, stanowiska montażowe i linie przemysłowe, wdrażamy również kompleksowe rozwiązania do całych działów i fabryk.

Projektowanie linii technologicznych, z rygorystycznym zachowaniem koniecznych norm i procedur, to standardowe zadania wykonywane przez naszych pracowników. Podejmujemy się realizacji całościowych rozwiązań, projektując i budując linię technologiczną od podstaw, to jest od dokumentacji po gotowy produkt. Uwzględniamy analizy opłacalności i analizy wykorzystania czasu pracy. Jesteśmy także przygotowani do przeprowadzenia modernizacji istniejących rozwiązań, jak również kompleksowego doradztwa w kwestiach technicznych czy organizacyjnych. Wykonujemy dokumentację w systemie CAD, CAD 3D.