Oferta

Naszymi zadaniami są:

Projektowanie maszyn specjalnych.
Projektowanie testerów.
Projektowanie przyrządów.
Wykonawstwo z wdrożeniem.
Projektowanie procesów technologicznych.
Automatyzacja istniejących rozwiązań.
Wykonawstwo dokumentacji (nawet istniejącej "papierowej") w systemie CAD, CAD-3D.
Doradztwo techniczne w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych ze wskazaniem, wykonaniem i wdrożeniem koniecznych zmian.
Analizy opłacalności możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
Analizy stopnia wykorzystania czasu pracy.